Thân gửi chư vị Tướng quân,

 

Được xem là một trong những gói tặng phẩm đắt giá dành riêng cho các chư vị lần đầu tiên du ngoạn vào thế giới Cửu Phạt. Sở hữu Siêu Code Cửu Phạt, đồng nghĩa với việc các chư vị có một nền tảng vững chắc trong công cuộc chinh phạt Trung nguyên của mình.


Thời gian


Từ lúc khai mở máy chủ đến Closed Beta Cửu Phạt.

Nhận code: